Najnowsze prace duetu robosexi!

Zapraszamy do Afloparku!

Wśród wspaniale zakomponowanej zieleni, znajdziecie tu najnowsze prace duetu robosexi:

2 żaby oraz instalację site- specific pt. „Pałac Kier”.