teksty robosexi

 

ŚWIAT (BEZ)UCZUCIOWY

Robosexi to niezwykły grupa artystyczna założona w Łodzi w 2007 roku. Niezwykła, gdyż tworzy ją małżeński duet artystyczny. Niezwykła, bo głównym – a właściwie jedynym – tematem ich sztuki jest piękno, dobro, miłość. Twórcy zadają sobie pytanie: czy we współczesnym świecie przesiąkniętym technologią jest jeszcze miejsce na uczucia?

„Labirynt” to projekt, któremu przyświecała idea szerzenia „cywilizacji miłości”. Brzmi poważnie. Jednak sama instalacja pozbawiona jest patosu. Jest bezpretensjonalna. Artyści na niewielkiej przestrzeni stworzyli kontur serca, po którym poruszały się roboty. Istota koncepcji opierała się na subtelnej dialektyce pomiędzy dwiema odmiennymi kategoriami: miłością symbolizowaną przez rysunek serca i technologią symbolizowaną przez roboty. Połączenie dwóch kategorii, które paradoksalnie są swoim zaprzeczeniem, z jednej strony zwraca uwagę odbiorcy na świat uczuć i emocji, który powoli staje się podrzędny względem nowoczesnego świata zdobyczy technologicznych. Z drugiej strony jest pragnieniem powrotu do czasów, w których najważniejsze miejsce zajmował człowiek jako jednostka „myśląca” sercem, niepodporządkowana technologicznej i bezuczuciowej rzeczywistości.

Justyna Tomczyk