opowieści usłyszane

Nagranie zrealizowane w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Nowe Sady w Łodzi / 2017

Nagranie zrealizowane w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Franciszkańskiej w Łodzi/ 2017

Nagranie zrealizowane w Schronisku dla kobiet i dzieci Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej w Łodzi/ 2017

Nagranie zrealizowane w Schronisku dla kobiet i dzieci Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej w Łodzi/ 2017

Nagranie zrealizowane w Schronisku dla kobiet i dzieci Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej w Łodzi/ 2017

Nagranie zrealizowane w Schronisku dla kobiet i dzieci Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej w Łodzi/ 2017

Nagranie zrealizowane w Schronisku dla kobiet i dzieci Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej w Łodzi/ 2017

Nagranie zrealizowane w Schronisku dla kobiet i dzieci Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej w Łodzi/ 2017

Nagranie zrealizowane w Schronisku dla kobiet i dzieci Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej w Łodzi/ 2017