podziękowania

Projekt Kapsuły Czasu- ukazywanie niewidzialnego nie powstałby gdyby nie…

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nagrodziło projekt stypendium z budżetu

Dr hab. Inga Kuźma – prowadząca Pracownię Antropologii Praktycznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego, która wspierała nas swoją wiedzą i wszelką pomocą na każdym etapie projektu.

Ponadto serdecznie dziękujemy osobom, które przekazały nam przedmioty do Kapsuł Czasu i podzieliły się z nami swoimi opowieściami.

Dziękujemy także pracownikom poniższych placówek za pomoc w organizacji spotkań z osobami, które tam mieszkają:

  • Schronisko dla kobiet i dzieci Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Kwietniowa w Łodzi,
  • Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Nowe Sady w Łodzi,
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul Franciszkańskiej w Łodzi. 

Dziękujemy panu prof. Maciejowi Kokoszce, dziekanowi Wydziału Filozoficzno- Historycznego, który objął patronatem organizację panelu dyskusyjnego Ukazywanie niewidzialnego- sztuka i problemy społeczne w mieście oraz ekspertom, którzy zgodzili się wziąć udział w panelu:

  • dr Leszkowi Karczewskiemu (Muzeum Sztuki w Łodzi, UŁ),
  • dr Krystynie Piątkowskiej (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ),
  • dr Wiolettcie Kazimierskiej-Jerzyk (Instytut Filozofii UŁ),
  • Pawłowi Ciołkowskiemu (streetworker, wieloletni pracownik Monaru oraz społecznik)

Portal fabryczna.in , które objęło projekt patronatem medialnym

pastedGraphic.png

Dziękujemy także prowadzącym warsztaty dla dzieci i młodzieży- Justynie Bienias i Meisalowi, w czasie których powstało kilka murali.

Dziękujemy także właścicielom nieruchomości w centrum Łodzi, w których zainstalowane zostały Kapsuły Czasu.

Dziękujemy!