sebo

Sebastian Kularski ( ur. 1980r. w Radomsku). Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom z malarstwa realizował w pracowni prof. Ryszarda Hungera, aneks z sitodruku w pracowni prof. A. Smoczyńskiego. A także na Wydziale Edukacji Wizualnej w tej samej uczelni. Dyplom z pedagogiki zrealizował pod kierunkiem dr. J. Bonar. Ukończył studia podyplomowe Edukacja Globalna oraz Zarządzanie kulturą. Obecnie doktorant w Instytucie Sztuk Pięknych w UJK w Kielcach. Pracuje jako nauczyciel plastyki i Wiedzy o kulturze. Wraz z żoną Roksaną tworzy duet artystyczny robosexi. Obszary ich działań to: obiekt, instalacja, video, performance. W roku 2014 duet robosexi otrzymał Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi (projekt „Labirynt”) .

………………………………………………………………………..

(ur. 1980, Radomsko)graduated from Academy of Fine Arts in Lodz, Department of Illustration and Painting. His painting diploma was created in the atelier of prof. Ryszard Hunger while a serigraphy supplement came into being under guidance of prof. A. Smoczynski. He also holds visual education degree which he worked on under supervision of dr J. Bonar. He has finished postgraduate studied on Global Education and Culture Management. Currently a PhD student in the Institute of Fine Arts of Jan Kochanowski University in Kielce. He works as a teacher of visual arts and cultural knowledge.